Perspektiv

Rom är vackert.

 

Det är inte jag.

This entry was posted in Allmänt and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Perspektiv

  1. prinsessan says:

    jo. du är.

Comments are closed.