allt utom bra

Ingenting fungerar bra i dagsläget. Alla försök och framföranden av förslag på vad som skulle behöva hända för att förbättra läget möts mest med kritik. Att samverka med andra i en verklighet där allt verkar handla om var och en för sig, oavsett vad för gemensamma konstellationer man valt att ingå i känns varken motiverande eller fruktsamt.

Men det kanske är så här det ska vara. Inget ska kunna få växa till något fint och vackert. Livet ska inte vara bra på något vis. Åtminstone inte mitt – tydligen.

This entry was posted in Anfäktelser. Bookmark the permalink.