beundran

Jag beundrar starka individer. Jag beundar människor som överlevt. Människor vars liv har slagits i spillror, vars fungerande idyll även kallad vardag har ödelagts, och som sedan rest sig. Tagit sig starkare ur det och kunnat gå vidare.

Jag beundrar dem så oerhört mycket.

Framför allt för att det innebär att de vågat ta steget första gången. För att de till att börja med har vågat bygga något som har gått att slå sönder. Jag beundrar människor som vågat leva.

Nu vet ni. Jag beundrar er.

This entry was posted in Sinnelag and tagged , , , . Bookmark the permalink.